Middelalderdalen – kultur og natur

Spennende foredrag om middelalderdalen Numedal. Bli kjent med Foreningen Numedal Middelaldersenter, prosjektene i Middelalderskogen og den kursaktiviteten som foregår der. Det er også mange historiske objekter og områder i Numedal som er verdt litt oppmerksomhet. Enkelte av disse bindes sammen gjennom et stiprosjekt som er under utforming. Den gamle handelsveien Normannslepa, Nansens kongerike og Trillemarka er fokusområder.

 

Med Kjell Mogen og Bastian Tuv Kverneland.

Fagerfjellstua lørdag 14. mars kl 20:00

About Author

Del gjerne :-)