VASSHOLET TUR/RETUR 17,4KM. RØD

Vassholet er en grop i Grøtebuelva ved foten av Storeble. Stien har fått gradering Rød på grunn av lengden. Frem og tilbake blir dette 17,4Km. Følg skiltene Gunnulvsburunden via Heistoppen, Fagerfjelltjenna og Werenskiold hytta til stidele 211, Grøtbuakrysset. Følg stien videre til Vassholet, opp på Kyrkjerinden og kryss 227. Gå videre sydover og oppover Kyrkjerinden, over Svareberget og Grøtbusetra og opp til Vassholet.
Herfra går det umerkede stier sydover til Nordstul og opp i Storeble. Opp til Brørsteinan, Bletoppen eller turistforeningsstien mellom Sigrisbu og Eriksbu.

GRØTBUA TUR/RETUR 10,8KM. BLÅ og VASSHOLET TUR/RETUR 17,4KM. RØD
VASSHOLET TUR/RETUR 17,4KM. RØD
Del gjerne :-)