GUNNULVSBURUNDEN 13KM. BLÅ

Gunnulvsbu er en gammel setergrend som ligger ved foten av Storeble. En slette med flere gamle og noen restaurerte seterbyninger. Denne runden er både et fint turmål i seg selv, men den er også et fint utgangspunkt for avstikkere.
Følg skiltene «Gunnulvsburunden». Stien er godt kloppet på begynnelsen og slutten av runden. Til lenger inn på fjellet man kommer, jo mindre klopper. Så ha godt fottøy.
Start på parkeringen, følg veien forbi Fagerfjell Skisenter, opp bakken og videre til veien slutter. Her går stien litt bratt opp mot heistoppen. Vel oppe, snu dere å få fin oversikt over Fagerfjell område.
Herfra går stien i lett terreng innover mot Fagerfjelltjenna. Ta en rast ved gapahuken eller på en av sittegruppene som er plassert ut rundt vannet. Her er fine fiske- og bade-muligheter. Stien går videre fra gapahuken langs sydsiden av vannet over en liten bekk, forbi Werenskioldhytta. Hytta ble brukt av motstandsbevegelsen under krigen. Den kan så vidt sees fra stien inne i krattet.
Videre vestover til stidele 211, Grøtbuakrysset.
Herfra kan man ta avstikkere:

  • Til Grøtbua ( 0,7Km.) som er en gammel setervoll nede ved Grøtbuelva. Stien som går fra krysset 211 opp på Kjørkjerinden og kryss 227 og ned til setervollen er merket og lett å finne.
    • Herfra kan man selvfølgelig gå samme vei tilbake. Man får da en tur på 11Km tilsammen. Fin dagstur det.
    • Eller, man kan følge stien sydover og oppover langs elven. Gå til sydenden av setervollen, der finner dere stien. Den er ikke merket, men godt synlig i terrenget. Stien følger elven oppover og snart ser dere et fint fossefall og fine stryk. Stien fører opp på Kjørkjerinden og den merkede stien til Vassholet. Ta til venstre nedover åsryggen mot kryss 227, Kjørkja. Denne avstikkeren er vel verd å ta med seg.
    • Eller, man kan gå nordover og nedover langs elven. Stien er ikke merket, men lett å finne i terrenget. Man finner igjen den merkede stien rett før brua over Grøtbuelva.
  • Til Vassholet. Vassholet er en grop i Grøtbuelva ved foten av Storeble. Stien hit er merket. Herfra går det umerkede stier sydover til Nordstul og opp i Storeble. Opp til Storeble, Brørsteinan, Bletoppen eller turistforeningsstien mellom Sigrisbu og Eriksbu.
Velger man stien videre fra Grøtbuakrysset går man nordover og passerer over Grøtbuelva på en forholdsvis ny bru. Brua er plassert litt lenger nedover elva enn der vadestedet er. Det er godt merket, så se etter de røde merkene.
Stien fortsetter til Gunnulvsbukrysset, 210. Fint å ta en avstikker bortom setervollen Gunnulvsbua for en rast. Her må Bleelva krysses rett før setervollen. Det går som regel greit å vade over elva. Skulle det være stor vannføring er det en bru litt lenger nedover elva. Husk, dette er en avstikker, dere må tilbake til Gunnulvsbukrysset.
  • Fra Gunnulvsbua kan man gå umerkede stier oppover i Storeble i flere retninger. En går vestover på ryggen på norsiden av Dølen. Den er lett å finne oppover men forsvinner litt når man er vel oppe. Fortsetter man rett vestover mot Huldrenatten, treffer man på turistforeningsstien mellom Sigrisdbu og Eriksbu.
Fra Gunnulvsbukrysset går den merkede stien østover til Langtjenn krysset, 209. rett frem går en umerket, men tydelig sti ned til Hølsetra. Den merkede stien går nedover til høyre mot Ljøsbuvatna. Elven fra Søre Ljøsbuvatnet og Grøtbuelva renner sammen og går inn i sydenden av Nordre Ljøsbuvatnet. Denne elva må vades. Det er som regel større vannføring her, så ha noe tett på beina ( vadere, gamasjer, søppelsekker ) eller ta av sko og vass barbent. Videre på andre siden går stien over en myr frem til kryss 215, Ljøsbuvatna. Herfra går det enda en umerket sti nedover til Hølsetra.
Fortsett den merkede stien ned til kryss 208, Ljøsbuvatna.
  • Herfra går det en merket sti frem til gapahuken ved Søre Ljøsbuvatnet. Det er bare en kort avstikker, ca. 300m. Gode fiskemuligheter her.
Fra kryss 208, følg merkingen videre opp på åsryggen Aksla og kryss 206. Her er det fin utsikt nord- og vest-over mot Storeble. Fjellpartiet Den Hvite Hesten kan sees i mot nordenden av Storeble når solen står riktig. Litt lenger nord/nordøst ser mann Norefjell.
Her ved stidele 206, Øvre Aksla, kan man ta til høyre opp til Fagerfjelltjenna ellers man tar til venstre og følge stien nedover til Nedre Aksla, 207. Herfra går det en sti til Hølsetra rett frem. Sving til høyre og følg stien ned til Høimyr Fjellcamping, 38 og videre til parkeringsplassen. Husk fiskekort som kan kjøpes på www.inatur.no eller på Vipps. Informasjon henger blant annet i gapahukene.
Ved gapahukene er det kjørt opp ved som kan kjøpes og brukes når sesong og vær tillater det. Vipps-informasjon i gapahukene.
GUNNULVSBURUNDEN 13KM. BLÅ
GUNNULVSBURUNDEN 13KM. BLÅ

Del gjerne :-)