Fagerfjell Kloppelag

Fagerfjell kloppelag startet med en mail til Foreningen Blefjell 23. Mars 2014. Grunneier Øyvind Høimyr svarte raskt og allerede 21. April ( 2. påskedag ) kjørte vi ut første lasset med kloppematerialer, sponset av Blefjell Fiskeforening. Vi hadde da alliert oss med Rolf Erik Storebaug på Fagerfjell Skisenteret som stilte velvillig opp med transportmidler. De første kloppene ble lagt ut sommeren 2014 på stien mot Fagerfjelltjenna.

Vi som startet kloppelaget hadde brukt fjellet en del om sommeren. Vi så hvordan stiene ble bredere ved bløte partier og det kunne være vanskelig å komme over enkelte av myrene. Klopper ville gjøre det enklere å gå og det ville unngå unødvendig slitasje på vegetasjonen.

Etter hvert har omfanget utvidet seg. Vi har satt opp gapahuker, en ved Sandvatnet og en ved Fagerfjelltjenna. Og vi har ryddet og merket nye og gamle stier. Hvem vet, med samarbeidet med Fagerfjell Fritid kan omfanget bli utvidet enda mer.

Vi som startet det hele var Tore Bjerknes, Helge Ruud og Hans Erik Vermelid. Vi danner en ledergruppe som sammen med Fagerfjell Fritid bestemmer kommende års gjøremål. Vi lager material lister og kjøre ut materialer. Materialene blir kjørt ut mens det er snø på bakken og lagt ut etter GPS lokaliseringer som er gjort på sommer/høst.

Kloppelaget har som formål å gjøre jobben uten å ha noe ansvar for økonomi og minimalt med  organisatorisk arbeid. Kun en gruppe mennesker som ønsker å gjøre en innsats for Fagerfjell. Vi var da tre menn som startet dette, men allerede første året hadde fire personer til meldt seg på. Det kommer stadig flere til og nå er vi 15 personer på lista. Er det flere som ønsker å være med, ta kontakt med en av oss i kloppelaget. Du kjenner oss igjen med grønne T-kjorter eller grå jakker med Fagerfjell Kloppelag logo på ryggen. Eller ta kontakt med Hans Erik Vermelid på mail adresse hans.erik.vermelid@hotmail.com

Kloppelaget har en lørdag i året som er den store kloppedagen. Da forsøker vi å samle alle sammen for å få gjort mest mulig, men også for å bli kjente med hverandre. Vi avslutter gjerne med hyggelig samvær om kvelden. Ut over dette kommuniserer vi med mail og på Facebook.

Stier vi har jobbet med:

Stien fra parkeringen ved Sandvasseter, forbi Fagerfjell tjenna og litt forbi Werenskioldhytta har blitt kloppet, merket og ryddet.

 

Stien fra toppen av Sandvasselva (ved løkemyrene) og opp et stykke mot Skjentjenna har blitt merket og kloppet. Stien videre til Skjentjenna er merket.
Stien fra pumpehuset ved Høimyr Fjellcamping til Søre Ljøsbuvatnet og Fagerfjelltjenna er merket og ryddet. Det er planlagt å kloppe langs Fagerfjelltjenna sommeren 2018
Del gjerne :-)