Tilbakemeldinger

Har du innspill til hva vi kan gjøre for å gi et enda bedre fritidstilbud på Fagerfjell? Kanskje du har tips til steder det kan søkes om midler eller kanskje du bare vil gi en tilbakemelding på allerede eksisterende tilbud. Velkommen med dine meninger 🙂

Her er noen av de tilbakemeldingene vi har fått:

«Vi i Fagerfjell Hyttesameie 1 vil på denne måten takke for den fine jobben som er gjort langs nordre siden av Sandvann i år. Her har det blitt gravet grøfter, lukket bekker, rensket, slettet og gruset. Det har blitt en fin trase:

  • Som sommerløype er den tilrettelagt for både gående (med og uten barnevogn ) og syklende.
  • Som skiløype er det nå bredde nok til dobbel spor hele veien og det skal minimalt med snø til for å få laget løyper.

Vi håper det ikke slutter her, men fortsetter slik at det kan bli tilsvarende trase rundt hele Sandvann. Dette er en runde som mange bruker og som nå blir tilrettelagt for mange flere.»

Fagerfjell Hyttesameie 1
Hans Erik Vermelid

«Som mangeårig hytteeier på Fagerfjell, og leder for hytteforeningen for Buenhyttene 2 har det vært hyggelig å se den positive utviklingen både i nærområdet og på fjellet rundt oss. Løypenettet om vinteren kan prepareres med gode løyper med stadig lavere snødybde, og bredden på traseene er blitt svært bra mange steder. Når det gjelder slalåmbakkene har kunstsnø gjort at de kan ha en tidlig og mer stabil drift. I tillegg er mange bekker lagt i rør og det er ryddet mye både i trasser og rundt vannet.

Sommerløpene er gjennom klopping blitt langt mer tilgjengelige, og utbyggingen av sykkelveier er i god gang. Vi har vi fått tre fine gapahuker som brukes flittig!

Men forventningene blant dagens hytteeiere blir også stadig høyere. Det bygges svært mange nye hytter i området vårt, og dette gjør at kvaliteten på tilbudene må styrkes ytterligere både sommer og vinter. Flere og flere familier har problemer med å få med ungdommene på hytta, og dette er kanskje den største utfordringen vår framover. Det er trist hvis familiene får problemer med å få med 13-14 åringene sine på hytta fordi tilbudene ikke er gode nok for denne aldersgruppa og engasjerer hele familien.

Forholdene rundt Sandvann kan tilrettelegges langt bedre både for bading, fisking og padling, Det er ikke bare de minste barna som må tilgodesees, men også ungdommen.  Terrengsykling kan også bli et attraktivt tilbud for hele familien. I det hele tatt er det svært mange muligheter, og noen har allerede tenkt mye spennende og nytt, men det trengs penger for å få det til. Utleie av kanoer, brygge for fluekasting, badebrygge med stupmuligheter, flere gapahuker er bare for å nevne noe.

Et av de viktigste og mest omfattende tiltak er arbeidet med å forbedre løypa rundt Sandvann. Dette er et arbeid som vil forbedre tilbudet nær hyttene både sommer og vinter. En god skitrasé om vinteren og muligheter for en flott sykkelvei om sommeren er noe som mange ønsker seg, og som også vil appellere til sportssentret ungdom.

Vi ser at «Fagerfjell Fritid» gjennom samarbeidet med lokale firmaer er i stand til å organisere og gjennomføre dette prosjektet på en profesjonell og god måte. Skal det kunne gjennomføres  vil det være helt nødvendig med ekstra økonomisk støtte. Selve tiltaket er svært kjærkomment  og styrker helt sentrale kvaliteter i nærområdet vårt.

Selv om dugnadsviljen er stor, jfr «Kloppelaget», stopper videre utvikling opp uten ekstra bevilgninger. Siden flere og flere hytter bidrar til økte skatteinntekter gjennom eiendomsskatt, er det rimelig at bevilgningene økes. I en tid hvor kravene til gode fritidstilbud skjerpes, har vi gjennom moderate investeringer mulighet til å skape et enda mer attraktivt og konkurransedyktig tilbud og et helt unikt miljø som igjen vil styrke Flesberg kommune på alle måter.»

Med vennlig hilsen
Tore Tomter på vegne av Buenhyttene2 hytteforening.

 

«Sandvann rundt er foreløpig kun ca halvveis, men det som til nå er ferdig er blitt en riktig fin perle for hyttefolket på Fagerfjell. Traseen har god bredde, og det er ryddet rundt og ned mot vannet. Bekker er lagt i rør, slik at det nå er blitt helt tørt. Tidligere var det veldig vått på enkelte områder. Bredden gjør at det vinterstid gir god plass til dobbelt skispor. Sommerstid kan barnevogner, rullestol og sykkel brukes og det er blitt enda bedre fiskemuligheter pga ryddingen av småkratt. Det er satt opp gapahuk og flere badeplasser/fiskeplasser med bålplass som gjør at området blir veldig mye brukt av alle. Det er flott at det gjøres en så solid innsats for å tilrettelegge best mulig for hyttefolket på Fagerfjell, og vi ser frem til at traséen blir ferdig rundt hele vannet.»

Pva
Sandvann Hyttegrend
Grethe Gladheim

 

«Hei og en stor takk til Fagerfjell Fritid for det de har gjort for oss hyttefolk på Fagerfjell!
Jobben som ble gjort i sommer og høst med utbedring av løypa/stien på nordsiden av Sandvann ble meget bra for alle turaktiviteter, nå er det en bred og fin trasse som er fin for gående, barnevogner, syklende og ikke minst har skiløypa blitt perfekt og kan prepareres selv med lite snø.  Jeg håper dere klarer og få til videreføring av arbeidet rundt resten av Sandvann slik at det blir like fint der slik at alle kan ta seg rundt vannet selvom man er avhengig av rullestol eller har med barnevogn.
Takk for at dere legger til rette for frilufts tilbudet i Fagerfjell området.»

Med vennlig hilsen
Åge Arnesen

Del gjerne :-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.