Høring om regulering av Vrenga, Gjuva og Høymyrselv

Gjørmebad: Her i Hoppestadvannet på Fagerfjell hadde Stig Førrisdal håpet å kunne lære barnebarna å svømme, men med denne vannstanden er det nesten bare myr og gjørme igjen. Riktignok er tappingen stanset nå, men innen normal vannstand er tilbake har mange av hytteeierne i området avsluttet årets sommerferie. – Hentet fra avisartikkel i 2020. Foto: Stig Førrisdal

På bakgrunn av krav fra Flesberg kommune og føringer fra NVE har Skagerak Kraft AS utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Høringsfristen er 18. juni 2021 og Fagerfjell Fritid ønsker å sende inn et høringssvar på vegne av alle berørte på Fagerfjell. Har du kommentarer, innspill og meninger ber vi om at du sender disse til oss innen 1. juni og helst så raskt som mulig. Innspill kan sendes Fagerfjell Fritid ved Øyvind Høimyr

Last ned: Høringsbrev – Vilkårsrevisjon av reguleringene av Vrenga, Gjuva og Høymyrselva med vedlegg

 

Mer informasjon:

About Author

Del gjerne :-)