Innmelding

Her kan du melde deg inn i Foreningen Fagerfjell Fritid

Fagerfjell Fritids formål er å tilrettelegge for aktiv fritid på Fagerfjell i samarbeid med enkeltpersoner, kommuner, grunneiere, hytteforeninger og handels- og næringslivsnæringen. Foreningen kan ta initiativ til og gjennomføre tiltak av både sosial art og i form av varige anlegg.

Medlemskontingent: kr 0,-

Del gjerne :-)