Om Fagerfjell Fritid

Fagerfjell Fritid ble etablert 25. november 2017.

Fagerfjell Fritids formål er å tilrettelegge for aktiv fritid på Fagerfjell i samarbeid med enkeltpersoner, kommuner, grunneiere, hytteforeninger og handels- og næringslivsnæringen. Foreningen kan ta initiativ til og gjennomføre tiltak av både sosial art og i form av varige anlegg.

Foreningens første styre består av:

Øyvind Høimyr – leder
Bjørn Monsen
Jon Barlindhaug
Ole Harald Flåten

Del gjerne :-)