Les masteroppgaven

Etter en svært vellykket presentasjon av sin masteroppgave om opplevelsessti rundt Sandvatn har mange ønsket å…

Fagerfjell Fritid 2023

Her finner du en kort presentasjon av hva Fagerfjell Fritid har utført til nå og planer…

Idemøte om gangsti rundt vannet

Velkommen til ide- og informasjonsmøte om den planlagte traseen rundt Sandvann. Det er blant annet planer…

Skiløyper hele uka

Flere og flere benytter Fagerfjell som rekreasjonsområde, «hjemmekontor», med mer, også i ukedagene. Fagerfjell Fritid har…