Idemøte om gangsti rundt vannet

Velkommen til ide- og informasjonsmøte om den planlagte traseen rundt Sandvann. Det er blant annet planer…