Foredrag: Setre og seterdrift på Ble – 26. januar

Elgjakt ved Gunnulfsbua ca 1910 Foto fra Flesberg Historielag
Elgjakt ved Gunnulfsbua ca 1910 Foto fra Flesberg Historielag

Fagerfjellstua 26. januar kl 19:00

I over tusen år utgjorde seterdriften en viktig del av det norske jordbruket. Hvert år reiste budeia med buskapen til skogs eller til fjells for å utnytte de rike beiteressursene. I dag er denne driftsformen nesten helt borte. Ressursene ligger der fortsatt – og kanskje vil det en dag pustes nytt liv inn i disse urgamle tradisjonene.

Sigurd Vinger kommer for å prate om seterdrift og setrer på Ble. Han er forfatter av bygdebøkene i Flesberg.

Meld deg fra at du kommer på FB

About Author

Del gjerne :-)