Foreningen Fagerfjell Fritid etablert

Foreningen Fagerfjell Fritid ble formelt stiftet 25. november 2017.

Fagerfjell Fritids formål er å tilrettelegge for aktiv fritid på Fagerfjell i samarbeid med enkeltpersoner, kommuner, grunneiere, hytteforeninger og handels- og næringslivsnæringen. Foreningen kan ta initiativ til og gjennomføre tiltak av både sosial art og i form av varige anlegg.

Vi oppfordrer alle hytteforeninger, interesseorganisasjoner, næringsdrivende og andre til å slutte opp om foreningen.

Del gjerne :-)