Foreningen Fagerfjell Fritid etablert

Foreningen Fagerfjell Fritid ble formelt stiftet 25. november 2017. Fagerfjell Fritids formål er å tilrettelegge for…